Natural Power

Natural Power smatra samo po sebi razumljivim da kao proizvođač zdrave i sportske hrane mora ispunjavati najviše kriterije kvalitete. To se ne odnosi samo na upotrebu tehničkih instrumenata tijekom proizvodnog procesa već i na sve sastojke koje primjenjuje.

Natural Power: 4 proizvoda

Filteri

Sve cijene sa PDV-om.

U području sastavljanja proizvoda najveća pažnja pridaje se kontroli kvalitete, čime se žele ispuniti najviši zahtjevi potrošača te njihovo zadovoljstvo. Stoga je njihov cilj, pomoću kvalitetnih i najhranjivijih proizvoda, udovoljiti zahtjevima od amatera do profesionalnih sportaša, a ne biti samo još jedan proizvođač sportske hrane na tržištu, koji se koristi nekontroliranom masovnom proizvodnjom.

Kvaliteta i know-how

Kvaliteta kontrole primijenjenih sastojaka počinje već pri njihovom odabiru. Jeftini sastojci iz Engleske kao i roba od takozvanih istočnih ponuđača (jako onečišćenje okoliša, biološko opterećenje itd.) ovdje se apsolutno ne koriste, budući da je njihova kvaliteta vrlo mala i organizam čovjeka ih teško prihvaća. Nadalje, zbog biološkog opterećenja kao i toksičnih tvari (teški metali) može doći do zdravstvenih problema. Jedno od najvažnijih obilježja kvalitete Natural Power je u tome što oni već odavno primjenjuju samo sastojke koji su sigurni od BSE-a (bolesti kravljeg ludila). Svjesno se izbjegava prerada kolagen protein hidrolizata (otpadci goveđeg mesa). Za proizvode se isključivo koristi protein koji potječe iz mlijeka (kazein, laktalbumin) ili soje. Ta i mnoga druga obilježja kvalitete kao npr. jamstvo  proizvodnje isključivo bez genetski modificiranih sastojaka čine Natural Power® proizvode najstrože kontroliranim i najhranjivijim dodacima prehrani na tržištu.