Laktaza

Laktaza, Laktaza EC

Kod osoba koje imaju problema s probavljanjem laktoze, laktaza poboljšava probavljanje laktoze.


Proizvodi sa Laktaza