Agaricus blazei Murrill - ljekovita gljiva

U svojoj domovini, Brazilu, Agaricus blazei Murrill ima mnoge nazive: »bademova gljiva« ukazuje na njen odličan okus, »sunčeva gljiva« i »božja gljiva« ukazuju na visoku vrijednost koja se pripisuje toj gljivi. U posljednjih nekoliko desetljeća istraživanja su se usmjerila na tu gljivu, koja je sa svojim mnogim dragocjenim sastojcima - prije svega sa visokim sadržajem polisaharida - dugo bila nepoznata.

Agaricus blazei Murrill: 2 proizvoda

Filteri

Sve cijene sa PDV-om.

Mlada povijest i obećavajuća budućnost

Mirna vremena su prošlost: Tek prije oko 40 godina zanimanje za vitalnu gljivu iz Brazila naglo je poskočilo. Od tada se neprestano vrše analize sastojaka gljive ABM (Agaricus blazei Murrill), koja je u rodu sa šampinjonom, a koja raste na fermentiranom hranjivom tlu.
Danas je poznat enormno visoki sadržaj polisaharida u tzv. bademovoj gljivi. Polisaharidi, posebno betaglukan, se ubrajaju u najvažnije sastojke vitalnih gljiva te su u mnogim studijama označeni kao supstanca neophodna za život.